Hızlı al sayfası yükleniyor...

Güvenli hızlı satın alma sayfasındasınız.

Direksiyon Mili Megane 2 8200738088

x 1

2,985.00 TL
Fatura / Teslimat Bilgileri Vazgeç

Fatura Adresi

Teslimat AdresiSipariş Notu
Ödeme Seçenekleri
Ödemenizi havale ile yapın, 5% daha az ödeyin!

Ürün fiyatı: 2,985.00 TL

Havale ile ödeme fiyatı: 2.835,75 TL
Kart Üzerindeki İsim
Kredi Kart Numarası
Son Kullanım Tarihi

Güvenlik Kodu
Sipariş Özeti
Kargo0.00 TL
Toplam Tutar 2,985.00 TL

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

SATICI:
Ünvanı:Renault Parça Market
Adres:Mimar Sinan Mah. Yedpa Tic.Merkezi H1 cad.Pasaj 1 no:24 Ataşehir/İstanbul
Telefon:(0216) 660 15 15
E-posta:info@renaultparcamarket.com

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU 
SATICI' nın internet üzerinden ALICI'larına online olarak ürün satışı yaptığı, www.renaultparcamarket.com adresinde üyelik sistemi , elektronik ortamda alış -veriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve SATICI ile ALICI' nın yükümlülüklerini belirler.

ÜrünBirim fiyatAdetToplam fiyat
Direksiyon Mili Megane 2 82007380882,985.00 TLx 12,985.00 TL
Kargo Fiyat 0.00 TL
Kapıda Ödeme Bedeli 5.00 TL
Kapıda Ödeme Fiyatı 2,990.90 TL
Genel Toplam 2,985.00 TL

MADDE 3 - ÜYELİK SİSTEMİ 
a) ALICI Kodu: SATICI tarafından belirlenecektir. (Aynı ALICI kodu iki ayrı ALICI' ya verilemez) 
b) Yönetici Kullanıcı Adı : Üyelik esnasında ALICI tarafından kullanılan e-posta adresi kullanıcı adı olarak kabul edilir ve ALICI bu kullanıcı adını yazılı olarak bildirmedikçe değiştiremez. Tüm kullanımlarda ve işlemlerde bu kullanıcı adı ile işlem yapar. .renaultparcamarket.com ve bu alan adına ait bütün alt alan adlarında ör (demo.daynex.net) bu kullanıcı adı ile işlemlerini yapabilir. 
c) .renaultparcamarket.com 'e üye olmanız halinde üye kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. .renaultparcamarket.com deki bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse SATICI kaydınızı silme yetkisine sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır. 
d) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre SATICI tarafından belirlenir ya da ALICI kendi şifresini kayıt esnasında belirler şifre SATICI tarafından belirlenmiş ise ilk kullanımda ALICI bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi, ve korunması ALICI' nın sorumluluğunda olup SATICI şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. 
e) Kullanım: ALICI' nın .renaultparcamarket.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. SATICI tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir ALICI' ya bu hizmeti vermekten vazgeçebilir. 
f) SATICI gerekli gördüğü durumlarda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fiyatlarında ve hizmet bicimlerinde değişiklik yapabilir.

MADDE 4 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
a) SATICI‘NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
a1)SATICI .renaultparcamarket.com’ nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik alt yapıyı kurarak, çalışmasını sağlar. 
a2) SATICI verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre ya da yurt dışından alınan hizmetlerin teslim süresi göz önünde bulundurularak proje ve siparişlerin hızlı bir şekilde ALICI' ya teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir. 
a3) Sipariş teslimlerinde SATICI adil bir sıra gözeterek ürün ve proje teslimi gerçekleştirecektir. Ancak SATICI' nın bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden SATICI sorumlu tutulamaz. 
a4) Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi SATICI' nın güvenliğinde olup, bu bilgileri SATICI ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz. 
a5) SATICI ALICIlerin satın aldığı hizmetleri ALICI' ya sağlamakla yükümlüdür. 
a6) SATICI ALICIlerinin aldığı yazılım, tasarım, lisans veya iadesi mümkün olmayan ürünlerde ALICI' nın isteyeceği değişiklik ve ek düzenlemeleri ek ücret mukabilinde yerine getirecektir. 
b) ALICI' NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
a1) ALICI tarafından doldurulacak kayıt fo rmu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde ALICI' lık üyeliğinin SATICI tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini; 
b2) .renaultparcamarket.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin ALICI tarafından yapıldığını , bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin ALICI tarafından yetkilendirildiğini; 
b3) Verilen siparişlerde SATICI' nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı SATICI’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini; 
b4) Sisteme tanımladığı “Yönetic i Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını; 
b5) ALICI ’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı SATICI' nın sorumlu olmayacağını; 
b6) Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese ileti lecek mesaj, bilgi ve belgelerden SATICI' nın sorumlu olmayacağını; 
b7) ALICI kullanım hakkını satın aldığı e-ticaret veya web sitesinin kullanımında yapacağı hatalardan ve veri silinmelerinden direkt kendisinin sorumlu olduğunu ; 
b8) ALICI SATICI ten satın aldığı e-ticaret ve web site yazılımlarını SATICI sunucularından hizmet almaya devam ettiği sürece kullanabileceği ve bu yazılımları ilk satın almada sadece ücret ödeyip sonraki yıllarda bir site lisans bedeli olarak bir yenileme bedeli ödemeden hosting satın alarak kullanmaya devam edebileceğini bilir. 
b9) ALICI SATICI ten satın aldığı e-ticaret ve web sitesi hizmetlerini, hosting hizmeti almadan devam edemez. Hosting süresi dolduğunda sitelerinin otomatikmen kapatılacağını ve yedeklerinin saklı tutulmayıp kayıtlardan silinmiş olduğunu bilir ve kabul eder. 
b10) ALICI SATICI ten e-ticaret ve web siteleri için aldığı yazılımlarının hiçbir şekilde ftb bilgilerinin, yazılım kodlarının kendisine verilmeyeceğini bilir ve kabul eder. 
b11) .renaultparcamarket.com’de sunulan hizmetlere SATICI tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, SATICI' nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini; 
b12) ALICI satın aldığı yazılımların versiyon yükseltme hakkının bulunmadığını ancak SATICI' nın belirleyeceği ücret karşılığında versiyon yükseltebileceğini bilir ve kabul eder 
b13) ALICI SATICI' nın web sitesinde yayımlanan e-ticaret veya web sitelerinin versiyonlarının özelliklerine göre satın aldığını almış olduğu seviye paketinde bulunmayan özellikleri talep edeceğinde ek ücret ödemesi gerektiğini bilir ve kabul eder. 
b14) ALICI satın aldığı web sitelerinde ayıplı veya eksik çalışan alanlar bulunursa bunu mesafeli sözleşmeler gereği 7 iş günü içinde yazılı bildirmediği halde ürünü sağlam ve kusursuz olarak almış sayılacaktır. 
b15) ALICI satın aldığı e-ticaret veya kurumsal web site yazılımlarının seviyelere göre desteklendiği ve ek hizmet isterse SATICI' nın belirleyeceği fiyat veya seviye geçişlerine uyacağını bilir ve kabul eder. 
b16) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi,yayımlamamayı, dağıtmamayı; 
b17) SATICI’in izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı; 
b18) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi Kabul ,beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - YETKİLER 
Bu sözleşme kapsamında SATICI aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. 
a) SATICI .renaultparcamarket.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı ALICI üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu olmayacaktır. 
b) .renaultparcamarket.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye SATICI yetkilidir. Sipariş girildikten sonra SATICI yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile SATICI’nın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. SATICI siparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek ALICI' nın ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. 
c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili SATICI tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir. 
d) SATICI sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile ALICI' ya ulaştırabilir. 
e) SATICI mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde ALICI' ya alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir. 
f) SATICI kendisine ait olan özel yazılımlarını, standart yazılımlarının (e-ticaret paketlerinin tek tek veya tümü, web sitesi yaılımlarının tek tek veya tümü , kontrol panelleri, toplumail programlarının ftp leri,) kodlarını ALICI ye hiçbir durumda vermez. Satışını yapmış olduğu e-ticaret ve web site hizmetleri ALICI ye satın alması ile sadece kullanım hakkı olarak sağlanır. 
g)ALICI ye sitelerin, yazılımların, programların, kodlarını SATICI sunucuları hariç hiçbir hosting firmasında tutmasına izin vermez. Bu ftb bilgilerine ALICINİN erişimini de kapalı tutar. 
h)Yazılımlar tamamen kendisine ait olduğunu ve bu yazılımların ALICI tarafından herhangi bir nedenle istenemeyeceği veya illegal yollardan elde edilmesinin suç olduğunu beyan eder. 
ı) SATICI ALICI' nın .renaultparcamarket.com dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden SATICI sorumlu değildir. 
j) İş bu sözleşme ALICI tarafından ,üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır. SATICI gerekli gördüğü ALICI' larından Yetkili imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı bir kopya talep eder ve böylece ALICI' ya imkanlar sağlanmaya başlanır. SATICI bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan ALICI' ların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir. 
k) SATICI ALICIlerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 
l) SATICI .renaultparcamarket.com servislerinin güvenli